Ladda

Det är viktigt att ladda ordentligt inför längre fysiska ansträngningar såsom träning/tävling, det räcker inte alltid att bara äta rätt. Vi har alternativen för att kunna prestera på topp och få maximal uthållighet.