Återhämta

Återhämtningsprodukter är viktiga för att kroppen skall kunna återhämta sig på ett bra sätt med avsikt att hjälpa till med exempelvis reparation och utveckling av muskler, energiinlagring samt upptag av näringsämnen i den kost som krävs efter tuffa ansträngningar.